شرایط گارانتی

 

شرایط گارانتی

 

 

ضمانت دستگاه خریداری شده شامل ۵ سال ضمانت کمپرسور و ۲ سال ضمانت قطعات می باشد.
===========================================
مواردی که شامل ضمانت می باشد:
۱-تعمیرات و تعویض قطعات در مدت ضمانت بصورت رایگان و بدون دریافت کارمزد تعویض و بهای قطعه
۲-شروع ضمانت از تاریخ ذکر شده در دفترچه می باشد

===========================================

شرایط عمومی گارانتی و خدمات پس از فروش

ضمانتنامه بدون هولولگرام فاقد اعتبار است.
خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.
دستگاههایی دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانتنامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه برگ ضمانتنامه ضروری است.
خدمات گارانتی فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده و در محل تعمیرگاه ارائه می گردد.

==========================================

ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱-چنانچه نحوه انشعاب، کنتور برق و همچنین نحوۀ اتصال دستگاه به کنتور برق ساختمان (سایز کابل و ظرفیت فیوز) طبق استاندارد اداره برق و شرکت سازنده نباشد. گارانتی کمپرسور و قطعات ابطال خواهد شد.
۲-نصب دستگاه توسط افراد متفرقه و غیر مجاز
۳-نصب دستگاه در فضای نامتناسب با ظرفیت کاری آن
– انتخاب دستگاه جهت فضائی بزرگتر از ظرفیت کاری
– انتخاب دستگاه جهت فضائی کوچکتر از ظرفیت کاری
۴-نصب دستگاه در محل غیر استاندارد و آلوده به مواد شیمیایی و اسیدی که باعث خوردگی و پوسیدگی قطعات دستگاه می شود.
۵-دستکاری یا تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه
۶-دستکاری، مخدوش یا کنده شدن دفترچه ضمانت، برچسب هالوگرام روی دستگاه یا شماره سریال و پلاک مشخصات دستگاه
۷-حوادث غیرمترقبه مانند آتش سوزی و زلزله و سیل و …
۸-شارژ گاز در صورت پوسیدگی و آسیب دیدگی فیزیکی دستگاه
۹-هزینه ایاب و ذهاب جهت تعمیرات به عهدۀ مشتری می باشد.
========================================

موارد زیر شامل نصب رایگان نمی باشد:

۱-هزینۀ لوله مصرفی براساس متراژ طبق تعرفه
۲-هزینه آهنگری جهت ساخت شاسی و ساپورت دستگاه و یا استفاده از ساپورتهای پیش ساخته
۳-هزینه تعمیرات و جابجایی محل نصب دستگاه که خود شامل ایاب و ذهاب و دستمزد می باشد.
========================================
شزکتهای گارانتی کننده و همکار با ما:

۱-شرکت ایرانیان سرویس
لازم به ذکر است که شرکت فوق در تمام نقاط ایران دارای نمایندگی های فعال می باشند.

 

شرایط گارانتی