همزن کاسه دار ناسا 400 وات NS-932

  • قدرت 400 وات
  • جنس بدنه کروم
  • ظرفیت کاسه 2 لیتر
  • جدا کردن همزن از پایه
  • 5 سطح قدرت
  • مجهز به کاسه استیل
  • دکمه خارج سازی میله
  • چرخش اتوماتیک کاسه
  • عملکرد توربو
  • خمیرزن, همزن
nasaelecteric