سیستم صوتی ۱۲۰۰ وات SONY SHAKE-X1D سونی دارای بلوتوث سونی

High Power

Home Audio System

with Bluetooth

SHAKE-X1D

sony-limoographic-com_