جارو شارژی هوشمند فاکر آلمان مدل robert

جارو شارژی هوشمند
باطری لیتیومی با طول عمر بالا
باسیستم تشخیص سطح
قابلیت تشخیص ارتفاع
دارای کنترل بی سیم برای کارکرد از راه دور
دارای سنسور های متعدد برای جارو کردن خودکار
دارای رد یاب برای پیداکردن شارژر دستگاه
دارای لیزر برای مهارکردن جارو روی جاهایی که سنسورها دستگاه نمی توانند تشخیص بدهند مثل کناره(ریشه های)فرش
نشانگر میزان باطری